Životní prostředí a stálost - úspěch zaručen

Zodpovědnost v jednání v Hansgrohe

Skupina Hansgrohe se výslovně zavázala k cílům udržitelnosti, ochraně životního prostředí a klimatu. Všechny činnosti společnosti jsou založeny na těchto principech. To, že se zákazník rozhodl pro výrobek Hansgrohe, znamená, že se také rozhodl pro trvalou kvalitu a výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Oboje zachovává cenné přírodní zdroje. Společnost Hansgrohe vidí sebe sama jako "zelenou společnost" a považuje trvalou udržitelnost jako požadavek pro zajištění dlouhodobé existence na trhu. Aktivity jsou popsány ve zprávě o trvalé udržitelnosti.

Ochrana životního prostředí, trvalá udržitelnost a vědomí odpovědnosti značí pro Hansgrohe následující:

  • Výrobky s dlouhou životností, které šetří vodu a energii
  • Ekologický životní cyklus výrobků
  • Promyšlené recyklační systémy a rekuperace tepla při výrobě
  • Stanoviska a výrobní technologie šetrné k životnímu prostředí  
  • Celosvětové projekty na ochranu životního prostředí a informační kampaně na podporu udržitelného používání vody
  • Společenská odpovědnost k zaměstnancům a společnosti 

Pontos Heat Cycle získává teplo z vody po sprchování a koupání zpět a využívá ho k výrobě čerstvé teplé vody.

Spořič energie: Použijte drahocenné teplo znova – dříve než navždy zmizí v kanalizaci.

Pontos AquaCycle, který čistí již použitou vodu.

Recyklační systém použité vody umožňuje ošetření a opětovné použití odpadní vody ze sprchy a vany kdekoli, kde není nutná pitná kvalita vody. 

Jednou v roce se na pozvání Hansgrohe sjedou experti na vodu na zasedání firmy v Schiltachu.

Experti na vodu v Schiltachu: Během přednášek, workshopů a veřejné diskuze podají odborníci výklad o vodě jako živlu ze všech možných úhlů pohledu.

Ve šlépějích ekologie

Hansgrohe dává svým výrobkům tzv. „stopu“ ekologie: aby byla jejich výroba ještě šetrnější k životnímu prostředí a výrobky samotné tak byly trvalejší.

Aktivní ochrana klimatu, měřitelná trvalá udržitelnost

Ochrana životního prostředí, zdrojů a zdraví je nedílnou součástí politiky společnosti Hansgrohe. Zde naleznete detailní informace:

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies