Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu, stav k datu: březen 2012

Pro odpovědnost společnosti Hansgrohe CS s.r.o. za způsobenou škodu platí bez ohledu na právní podstatu škodní události následující:

  1. Naše odpovědnost za škody, které jsme úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobili my nebo některý z našich zástupců či právních nástupců, je neomezená. Naše odpovědnost za škody vyplývající z úmrtí, fyzického zranění nebo poškození zdraví, způsobené námi nebo některým z našich zástupců či právních nástupců, včetně případů nevědomé nedbalosti, je taktéž neomezená.
  2. V případech drobné nedbalosti neseme odpovědnost pouze tehdy, dojde-li k porušení takové povinnosti, bez níž nelze smlouvu správně provést, a v níž uživatel tudíž věří nebo může věřit (základní smluvní povinnost). Dojde-li k porušení základních smluvních povinností, a za předpokladu, že neplatí případy uvedené v ustanovení 1, je odpovědnost za škodu omezena na takové škody, u nichž lze očekávat, že nastanou v rámci používání našich webových stránek.
  3. Omezení odpovědnosti za škodu a výluky z této odpovědnosti neplatí, pokud bychom podvodně zatajili pochybení, poskytli záruku stavu daného předmětu nebo pokud neseme odpovědnost podle závazných právních předpisů jako například zákonů o odpovědnosti za vadu výrobků.
  4. V ostatních případech se odpovědnost vylučuje.
  5. Nárok zákazníka na náhradu vynaložených výdajů vedle nároku na náhradu škody zůstává nedotčen.

 

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies