Podmínky použití služby doporučení prodejce

Podmínky použití služby doporučení prodejce, stav k datu: březen 2012

Následující podmínky použití platí pro poskytování funkce doporučení prodejce společnosti  Hansgrohe CS s.r.o. 

1. Služby

Na svých webových stránkách poskytujeme funkci „doporučení prodejce“. Uživatel může tuto funkci využít k výběru specializovaných prodejců a zaslání informací o jejich adrese vybraným příjemcům e-mailem nebo textovou zprávou (SMS). Uživatel tímto zadává údaje o příjemci a jeho adresu (e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu). My poté vytvoříme obsah zprávy (údaje o adrese prodejce a zákonem vyžadované detaily společnosti). V případě SMS uživatel nemůže text změnit nebo doplnit, v případě e-mailu navíc doplnit předmět a text zprávy. Zprávy jsou zasílány v nešifrovaném formátu a nebudou odeslány, pokud nás příjemce informuje, že nejsou žádané.

2. Naše odpovědnosti

Funkce „doporučení prodejce“ je volitelná služba nabízená zdarma, kterou lze kdykoli ukončit nebo omezit. Nekontrolujeme přesnost údajů o adrese dodaných uživatelem a nezaručujeme dostupnost funkce, ani že e-maily či textové zprávy budou úspěšně odeslány a obdrženy. 

3. Odpovědnost uživatele

Uživatel potvrzuje, že příjemce souhlasí s obdržením zprávy.

S výjimkou námi dodaných údajů o adrese prodejce je uživatel výhradně odpovědný za obsah vygenerovaný, vybraný a odeslaný jím, jeho zástupci či jinými osobami s přístupem k jeho vstupu. V rámci svých možností přidávání či sestavování obsahu nesmí uživatel publikovat obsah, který porušuje platné zákony, zejména obsah protiprávní, porušující smlouvu či autorská práva nebo je urážlivý. Funkce „doporučení prodejce“ nesmí být použita k zasílání spamu nebo jakýchkoli jiných reklamních či marketinkových sdělení nebo řetězových zpráv. 

4. Právní odpovědnost uživatele za své chování

Uživatel nese odpovědnost za jakékoli porušení svých smluvních nebo zákonných povinností v souladu s danými právními předpisy.

Uživatel nás dále zprošťuje jakýchkoli nároků třetí strany uplatňovaných proti nám v důsledku porušení práv třetí strany prostřednictvím jeho používání. Poruší-li uživatel své povinnosti, platné zákony nebo pravidla slušnosti, vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale mu zablokovat používání našich webových stránek. 

Zásady ochrany osobních údajů

Používáte-li naši funkci „doporučení prodejce“, budeme shromažďovat a využívat e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a jména, která zadáte u odesílatele a příjemce, i jakákoli vámi zadaná sdělení v rozsahu povoleném zákony a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies