Podmínky použití služby e-card

Podmínky použití služby e-card, stav k datu: březen 2012

Pro poskytování funkce e-card společnosti Hansgrohe CS s.r.o. platí následující podmínky použití.

1. Služba e-card

Uživatelům webových stránek www.hansgrohe.cz poskytujeme funkci e-card, kterou mohou používat k odesílání e-mailů vybraným příjemcům na zadané e-mailové adresy. Uživatel si nezávisle určuje obsah těchto zpráv s výjimkou námi vybraných obrázků a právního upozornění. Zprávy jsou zasílány v nešifrovaném formátu a nebudou odeslány, pokud nás příjemce informuje, že nejsou žádané. 

2. Naše odpovědnost

Tato funkce e-card je volitelná služba nabízená zdarma, kterou lze kdykoli ukončit nebo omezit. Nekontrolujeme přesnost e-mailových adres zadaných uživatelem a nezaručujeme dostupnost funkce ani úspěšné odeslání a obdržení e-mailů. 

3. Odpovědnost uživatele

Uživatel potvrzuje, že příjemce souhlasí s obdržením zprávy.

Uživatel je výhradně odpovědný za obsah vygenerovaný, vybraný a odeslaný jím, jeho zástupci či jinými osobami s přístupem k jeho vstupu. Uživatel nesmí porušovat platné zákony, zejména nešířit obsah, který je protiprávní, porušuje smlouvu či autorská práva nebo je urážlivý. Služba e-card nesmí být použita k zasílání spamu nebo jakýchkoli jiných reklamních či marketinkových sdělení nebo řetězových zpráv.

4. Právní odpovědnost uživatele za své chování

Uživatel je odpovědný za porušení svých smluvních či zákonných povinností v souladu s právními předpisy.

Uživatel nás dále zprošťuje jakýchkoli nároků třetí strany uplatňovaných proti nám v důsledku porušení práv třetí strany prostřednictvím jeho používání. Poruší-li uživatel své povinnosti, platné zákony nebo pravidla slušnosti, vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale mu zablokovat používání našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáte-li naši funkci e-card, budeme shromažďovat a používat e-mailové adresy a jména, která zadáte u odesílatele a příjemce, i zadanou zprávu a vaši IP adresu v rozsahu povoleném zákony a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies