Přehrávač Flash Player si můžete stáhnout zde (odkaz)

Rekuperace tepla s Pontos HeatCycle

Protože je chytré zdroje využívat opětovně

Společnost Hansgrohe SE se zasazuje o ekologii a přináší technologie pro ochranu životního prostředí a klimatu. Zvláštní pozornost věnuje energetické účinnosti a vodnímu hospodářství. Proto vyvinula Pontos HeatCycle: zařízení pro rekuperaci tepla, které každodenně odebírá energii z vody ze sprchy a vany, a znovu ji využívá. Při přípravě teplé vody se tak dá ušetřit až 20 procent nákladů na energii.
Systém také šetří drahé zdroje, peníze a redukuje emise CO2. Vize společnosti Hansgrohe: Z výzkumného projektu by měla vzejít standardní technologie. Protože rekuperace tepla ekonomicky i ekologicky nabízí správnou odpověď na problémy s ubývajícími zdroji.

Jak funguje Pontos HeatCycle:

  • Zařízení čerpá ještě teplou odpadní vodu skrz tepelný výměník a používá ji k ohřevu studené pitné vody. Tím nedochází k odvodu nevyužitého zbytkového tepla do kanalizace. Zbytkové teplo tak pomáhá předehřívat pitnou vodu.
  • Plně automatický způsob rekuperace tepla je vysoce účinný, nenáročný na údržbu a funguje nezávisle na povětrnostních podmínkách.

Pokud se chcete dozvědět více o přesném způsobu fungování, pusťte si našich stránkách video nebo si v části pro stahování stáhněte brožurku.

Kdo může Pontos HeatCycle využít?
Větší obytné jednotky, ve kterých dochází k větší spotřebě vody ze sprchy a vany a kde je zapotřebí většího objemu pitné vody, například:

  • Koupaliště
  • Hotely, internáty, ubytovny
  • Volnočasová, sportovní a fitness centra

Pontos HeatCycle – přehled veškerých informací

Katalog Pontos PDF 6,9 MB

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies