Stav k datu: 05/2018

Zásady ochrany osobních údajů

Obecně 

Pro společnost Hansgrohe CS má ochrana osobních dat mimořádný význam. Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme Vaše osobní data výlučně (a) na základě a v rámci zákonných pravomocí nebo (b) s Vaším zvláštním souhlasem. Následující části přinášejí informace o našich zákonných pravomocích v případech, kdy není uvedena konkrétní nutnost vyjádření souhlasu.

Umožnění využití obsahu našich webových stránek

Vstoupíte-li na naše webové stránky, shromažďujeme a dočasně ukládáme následující uživatelská data, abychom Vám umožnili stránky využívat: podrobnosti o Vaší identifikaci (Vaše IP adresa, podle okolností uživatelská jména a hesla), údaje o zahájení, ukončení, typu a rozsahu Vašeho využití a rovněž údaje o druhu Vašeho prohlížeče a operačního systému. Jedná se přitom o technický postup, který je pro zobrazení stránek v internetové síti nezbytný. To samé platí, pokud si prohlížíte obsahy našich zpravodajů (naše zpravodaje - newsletters - jsou zasílány pouze na Vaše přání a s Vaším výslovným svolením).

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo poštou dobrovolně sdělíte osobní údaje jako jméno, titul, e-mail nebo poštovní adresu, telefonní číslo, osobní sdělení atd., uložíme tyto údaje pro vyřízení požadované služby (např. zaslání požadovaných informací, zodpovězení technických nebo jiných otázek, reakce na Váš podnět z webových stránek).

Pomocí formuláře pro uchazeče se na našich webových stránkách můžete ucházet o činnosti (např. zaměstnání, závěrečnou práci, vzdělávání) v rámci koncernu Hansgrohe. Osobní data (včetně příloh s dokumenty), která jste dali k dispozici prostřednictvím formuláře, předáme dál ve společnosti, která danou pozici inzerovala, a to pouze za účelem provedení postupu žádosti. Po předání osobních dat dále, je ihned smažeme. Společnost, která danou pozici inzerovala, smaže tato data nejpozději šest měsíců po ukončení procesu obsazování pracovního místa. Toto platí vždy za předpokladu, že nevzniká žádná zákonná povinnost dalšího uchovávání dat.

Prostřednictvím vyhledávače prodejců můžete přes naši webovou stránku směrovat žádost na Vámi vyhledaného prodejce. Údaje, které jste zadali, neprověřujeme, ale bezprostředně předáme Vaši žádost prodejci, který pak obdrží vámi zadané údaje, včetně Vašich osobních dat. Tyto údaje po předání smažeme, pokud jste se nechtěli účastnit ohodnocení prodejce a pokud nejsme povinni ze zákona dále data uchovávat.

Využijete-li naši funkci „další doporučení prodejce“, uložíme e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a jména, která zadáte v poli odesílatel a příjemce, a rovněž případně Vámi zadané informace, které jsou nutné pro předání zprávy. Po zaslání e-mailu všechna osobní data ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Využijete-li naši funkci e-card, uchováváme pro další předání zprávy e-mailové adresy a jména, která jste zadali pro odesílatele a příjemce, a rovněž vámi zadanou informaci a Vaši IP adresu. Po zaslání e-mailu všechna osobní data ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Použití osobních dat pro reklamní účely se provádí bez Vašeho výslovného svolení pouze v rámci přísných zákonných omezeních. Bez Vašeho výslovného svolení nedochází k žádnému reklamnímu oslovení prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Na základě a v rámci zákonné pravomoci zpracováváme a používáme následující osobní data, která jste nám dobrovolně poskytli v rozsahu potřebném (1) pro účely reklamy a pro vlastní nabídky nebo (2) předání těchto údajů společnostem skupiny Hansgrohe pro jejich reklamu: příslušnost ke skupině osob (například jako zákazník nebo potenciálního kupce výrobků Hansgrohe), jméno, funkce, titul,  profesní, oborové nebo obchodní označení, adresu (ne ovšem telefon nebo e-mail) a rok narození. Pro reklamu vlastních nabídek uchováváme a užíváme vedle těchto údajů případně další data, která jsme shromáždili zákonným způsobem. Pokud předáváme výše uvedená data společnostem, které jsou s námi spojené v koncernu, pro účely reklamy, jsou tyto povinny ze zákona, aby Vás upozornily na to, že data obdržely od nás (odkaz na reklamních materiálech nebo podobným způsobem). Informace o původu a příjemci dat uchováváme v tomto případě po dobu dvou let. Používání Vašich osobních dat k reklamním účelům můžete kdykoliv odmítnout.

Informace o uživatelském chování

Protože bychom chtěli naše nabídky a reklamu optimálně přizpůsobit potřebám zákazníků, požadujeme informace o všeobecném uživatelském chování zákazníka. Tyto uživatelské informace, které jsme získali zákonným způsobem umožněním přístupu na naše webové stránky, tak využíváme k sestavování uživatelských profilů s využitím pseudonymů. To znamená, že nahrazujeme celkové údaje v uživatelských datech, které by mohly umožnit zpětné vazby na Vaši osobu (např. IP adresa, uživatelské jméno, hesla) abstraktním označením. Spojování uživatelských profilů s daty o Vaší osobě nebo využití pro jiné účely nenastává. Použití Vašich osobních dat pro sestavování uživatelských profilů může kdykoli odvolat.

Tato stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek poskytovanou společností Google Inc ("Google"). Google Analytics využívá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají na váš počítač a které umožňují analýzu vašeho používání této internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této stránky jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymní IP na této internetové stránce bude však vaše IP-adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie či jiných zemí, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. Na základě žádosti provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránky, k vytvoření hlášení o aktivitách na internetové stránce a pro další služby pro provozovatele stránky, které souvisí s používáním stránky a internetu. IP-adresa, která je v rámci Google Analytics odáslána prostřednictvím vašeho prohlížeče, nebude společností Google sloučena s jinými údaji. Ukládání souboru cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče, upozorňujeme však nato, že v tomto případě nebudete případně moci využívat funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit záznamu údajů vygenerovaných souborem cookie a údajů souvisejících s vaším používáním internetové stránky (včetně vaší IP-adresy) a předávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujte plug-in, který naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vzhledem k probíhající debatě o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami, bychom chtěli poukázat na skutečnost, že tato internetová stránka využívá Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()", čímž dochází k přeposílání pouze části IP-adresy kvůli vyloučení možnosti přímé identifikace osob.

Krom toho používáme pro statistické účely aplikaci Google Analytics k analýze dat z AdWords a Double-Click-Cookies. Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat v nastavení správce zobrazování reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs). Podrobnější informace k podmínkám použití a ochraně dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html nebo na http://www.google.com/intl/cs/policies/.

Přístup k Vašim informacím v koncových zařízeních (použití cookies)

Bez Vašeho předchozího souhlasu používáme technologie cookies pouze s cílem umožnit užívání našich webových stránkách. Cookies jsou textové soubory, které obsahují informace, mimo jiné pro identifikaci uživatelů, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky. Jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, odkud je získáváme. Při těchto procesech nepořizujeme a neuchováváme bez Vašeho předchozího výlučného svolení žádná osobní data, zejména zkracujeme Vaši IP adresu, takže není možné vyvodit žádný vztah k Vaší osobě. Kromě toho pořizujeme a uchováváme pouze údaje o Vámi vybraných volbách (např. jazykové verze, lokální stránky, nabídky v rámci B2B, případně B2C), identifikační údaje produktů z Vašeho poznámkového bloku nebo centra pro stahování, četnost a trvání Vašich návštěv na stránkách atd. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo chcete smazat údaje uložené na vašem koncovém zařízení, můžete si kdykoli upravit nastavení svého prohlížeče. Budeme-li chtít použít cookies k optimalizaci našich nabídek a reklamy s ohledem na potřeby, obstaráme si předem Vaše svolení.

Externí poskytovatelé služeb

Při shromažďování a využívání osobních dat nám částečně pomáhají vybraní poskytovatelé služeb, kteří se smlouvou s námi zavazují k jednání přísně podle našich instrukcí. Všechny takové poskytovatele služeb prověřujeme dříve, než poprvé využijeme jejich služby, a poté v pravidelných intervalech. 

Vymazání dat

Není-li v těchto informacích o ochraně údajů uvedeno jinak, vaše osobní údaje smažeme nejpozději tři měsíce po vypršení důvodu jejich uložení, pokud nenastala žádná zákonná povinnost uchovávat je déle. 

Minimalizace dat

Osobní údaje uchováváme na principu minimalizace a snižování množství dat a pouze po dobu nezbytně nutnou či zákonem vyžadovanou (zákonná doba uchovávání údajů). Pokud již účel, pro nějž byly informace shromážděné, nemá platnost, údaje blokujeme nebo mažeme.

Vaše právo na informace, opravy, blokování, vymazání a výhrady


Máte právo na informace o tom, které Vaše osobní údaje uchováváme, a právo na opravu, blokování či vymazání těchto údajů.
Výjimky: Zahrnují předepsané uchovávání údajů pro potřeby obchodních převodů a údaje, které musí být uchovávány ze zákona.

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a používáním údajů můžete kdykoli odvolat a toto odvolání se bude vztahovat na budoucí použití. Emaily s tímto požadavkem prosím zasílejte na privacy@hansgrohe.com.


Jsme připraveni odpovídat na Vaše otázky týkající se ochrany dat a zpracovávání Vašich osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese privacy@hansgrohe.com nebo dle kontaktních údajů uvedených v právním poučení.


Má-li být možné uvažovat o časově neomezeném blokování dat, je třeba je pro účely kontroly uchovávat v uzamknutém souboru. Neexistuje-li zákonná povinnost archivace dat, můžete si rovněž vyžádat jejich vymazání. Jinak na Vaši žádost data zablokujeme.

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů


Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, abychom mohli zajistit, že bude naše prohlášení o ochraně dat vždy v souladu s platnou legislativou. To platí i pro případ, kdy musí být prohlášení o ochraně údajů přizpůsobeno s ohledem na nové nebo revidované služby, například kvůli novým funkcím služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů pak nabude platnost při Vaší příští návštěvě našich webových stránek.

Vaše práva a kontaktní osoby

Kromě výše uvedených práv si můžete kdykoli vyžádat podrobnosti o údajích, které jsou o vás uchovávány, a také úpravu či smazání nesprávných údajů. Své námitky, dotazy, požadavky na sdělení informací či smazání údajů, stížnosti a tak dále prosím adresujte na:

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: