Stav k 12/2022

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ONLINE

Společnost Hansgrohe a s ní spojené společnosti (souhrnně „společnost“, „my“ nebo „nás“) vás chtějí informovat o tom, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou popisovány naše postupy týkající se informací, které shromažďujeme v souvislosti s následujícími skutečnostmi:

 • Námi provozované webové stránky, ze kterých přistupujete k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „webové stránky“);
 • Software, ze kterého přistupujete k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „aplikace“);
 • Naše stránky a aplikace na sociálních sítích na adrese [URL] (společně naše „stránky sociálních sítí“);
 • E-maily ve formátu HTML, které vám zasíláme s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jinou relevantní komunikaci s vámi, a
 • Vaše offline obchodní interakce s námi.

Webové stránky, aplikace, stránky sociálních sítí, e-maily a obchodní interakce offline označujeme společně jako „Služby“.

OSOBNÍ ÚDAJE

„Osobními údaji“ se rozumí údaje, které umožňují vaši identifikaci jako fyzické osoby nebo se vás týkají jako identifikovatelné fyzické osoby. Služby shromažďují osobní údaje, jako jsou:

 • Příjmení
 • Poštovní adresa (včetně fakturační a dodací adresy)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa (z IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu)
 • Údaje o platebních kartách
 • Profilový obrázek
 • ID účtů na sociálních sítích

Shromažďování osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb shromažďujeme osobní údaje různými způsoby, včetně:

 • Prostřednictvím služeb.
  • Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím služeb, například když se přihlásíte k odběru newsletteru, vytvoříte si účet pro přístup ke službám, navštívíte naše obchody, zúčastníte se některé z našich akcí, učiníte telefonickou objednávku, kontaktujete zákaznický servis nebo provedete nákup.
 • Z jiných zdrojů.
  • Vaše osobní údaje získáváme z jiných zdrojů, například:
   • z veřejně dostupných databází;
   • od společných marketingových partnerů, pokud s námi tyto údaje sdílejí.
  • Pokud propojíte svůj účet na sociálních sítích s účtem pro služby, budete s námi sdílet určité osobní údaje z účtu na sociálních sítích, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, fotografie, seznam kontaktů na sociálních sítích a další informace, které jsou dostupné nebo které zpřístupníte při propojení účtu na sociálních sítích s účtem pro služby.

Shromažďování osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované služby. Pokud požadované informace neposkytnete, je možné, že vám služby nebudeme moci poskytnout. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti se službami sdělíte osobní údaje o jiných osobách, prohlašujete a zaručujete, že jste k tomu oprávněni a že nám dovolujete používat tyto údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Používání osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat osobní údaje k následujícím účelům:

 • Zajištění funkčnosti služeb a plnění vašich požadavků.
  • Poskytovat vám služby, například přístup k vašemu registrovanému účtu a související výhody, speciální nabídky nebo zákaznický servis.
  • Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy a plnit vaše požadavky, když nás kontaktujete prostřednictvím některého z našich online kontaktních formulářů nebo jiným způsobem, např. když nám pošlete dotazy, návrhy, pochvaly nebo stížnosti nebo když si vyžádáte cenovou nabídku či jiné informace o našich službách.
  • Zpracování vašich transakcí, vyřizování vrácení a výměn, ověřování vašich údajů a poskytování souvisejících výhod, propagačních akcí nebo zákaznického servisu.
  • Zasílání administrativních informací, jako jsou změny našich podmínek a zásad.
  • Umožnění zasílání zpráv ostatním prostřednictvím služeb, pokud si to přejete.

  Činíme tak za účelem správy našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo za účelem splnění zákonné povinnosti.

 • Poskytování našeho newsletteru a/nebo jiných marketingových materiálů a umožnění sdílení obsahu na sociálních sítích.
  • Zasílání marketingových e-mailů s informacemi o našich službách, nových produktech a dalších novinkách naší společnosti.
  • Povolení funkce sdílení, kterou chcete použít.

  Děláme to s vaším souhlasem nebo v případě našeho oprávněného zájmu.

 • Analýza osobních údajů pro účely obchodního sdělení a poskytování personalizovaných služeb.
  • Analýza a předvídání preference našich uživatelů, abychom mohli vytvářet souhrnné zprávy o trendech v používání našeho digitálního obsahu, a zlepšovat tak naše služby.
  • Abychom lépe porozuměli vašim zájmům a preferencím, abychom mohli přizpůsobit naše interakce s vámi a poskytovat vám informace a/nebo nabídky přizpůsobené vašim zájmům.
  • Abychom lépe porozuměli vašim preferencím a mohli vám prostřednictvím našich služeb poskytovat obsah, který je pro vás relevantní a zajímavý.

  Personalizované služby poskytujeme na základě našeho oprávněného zájmu a v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy s vaším souhlasem.

 • Umožnění účasti v losování o ceny, soutěžích nebo jiných propagačních akcích.
  • Můžeme vám nabídnout možnost zúčastnit se losování o ceny, soutěží nebo jiných propagačních akcí.
  • Některé z těchto propagačních akcí podléhají dalším pravidlům, která poskytují informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje. Než se rozhodnete zúčastnit, přečtěte si prosím tato další pravidla.

  Tyto informace používáme ke správě našeho smluvního vztahu s vámi.

 • Sloučení a/nebo anonymizace osobních údajů.
  • Osobní údaje můžeme sloučit a/nebo anonymizovat tak, aby již nebyly považovány za osobní údaje. Tímto způsobem generujeme další data, která můžeme použít a zveřejnit k jakémukoli účelu, protože již neidentifikují vás ani nikoho jiného.
 • Dosažení našich obchodních cílů.
  • Pro analýzu dat, například pro zefektivnění našich služeb;
  • Pro audity, které ověřují, zda naše interní procesy fungují tak, jak mají, a zda splňují právní, regulační nebo smluvní požadavky;
  • Pro prevenci podvodů a sledování bezpečnosti proti podvodům, například pro odhalování a prevenci kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity;
  • Vývoj nových produktů a služeb;
  • Optimalizace, zlepšování, oprava, úprava nebo udržování našich stávajících produktů a služeb a zavádění opatření pro zajištění bezpečnosti a kvality;
  • Identifikace trendů používání, například abychom pochopili, které části našich služeb jsou pro uživatele nejzajímavější;
  • Zjišťování účinnosti našich reklamních kampaní, abychom mohli přizpůsobit naše kampaně potřebám a zájmům našich uživatelů;
  • Provádění a rozšiřování našich obchodních aktivit, například abychom pochopili, které části našich služeb jsou pro uživatele nejzajímavější, abychom se mohli zaměřit na uspokojování zájmů našich uživatelů.

  Děláme to proto, abychom mohli spravovat náš smluvní vztah s vámi, abychom splnili zákonnou povinnost a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu.

Zveřejňování osobních údajů

Sdílíme osobní údaje:

 • Se společnostmi, které jsou s námi spojené v koncernu pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Seznam společností, které jsou s námi spojené v koncernu, s jejich sídly naleznete zde. Za správu zveřejněných osobních údajů odpovídá společnost Hansgrohe SE. S externími poskytovateli služeb, aby nám mohli poskytovat služby.
  • Může se jednat o poskytovatele služeb, jako je hosting webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, zpracování objednávek, autorizace vrácení zboží, prevence podvodů, poskytování IT a související infrastruktury, zákaznický servis nebo související výhody (včetně speciálních propagačních akcí), zasílání e-mailů, audity nebo jiné služby.
 • S externími specializovanými prodejci. Například:
  • Prostřednictvím vyhledávače prodejců můžete přes naše služby směrovat žádost na vámi vyhledaného prodejce. Údaje, které jste zadali, neprověřujeme, ale bezprostředně předáme vaši žádost prodejci, který pak obdrží vámi zadané údaje, včetně vašich osobních údajů.
 • Se třetími stranami, které sponzorují losování o ceny, soutěže nebo jiné propagační akce.
 • Při používání služeb se můžete rozhodnout zveřejnit osobní údaje.
  • Na diskusních fórech, v chatech, na profilových stránkách, blozích a dalších nabídkách, které umožňují zveřejňování informací a obsahu (zejména na našich stránkách na sociálních sítích). Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které tímto způsobem zveřejníte nebo prozradíte, se stávají veřejnými a mohou být k dispozici ostatním uživatelům a široké veřejnosti.
  • Sdílením na sociálních sítích. Když propojíte svůj účet pro služby s účtem na sociální síti, sdílíte informace s přáteli propojenými s vaším účtem na sociální síti, s ostatními uživateli a s poskytovatelem účtu na sociální síti. Tím nám umožňujete toto sdílení informací a berete na vědomí, že použití sdílených informací podléhá zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele sociálních sítí.

Další použití a zveřejnění

Kromě toho vaše osobní údaje použijeme a zveřejníme, pokud je to nezbytné nebo vhodné, zejména pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem:

 • K dodržování platných zákonů a aplikovaných předpisů.
  • To může zahrnovat i jiné právo než právo země vašeho bydliště.
 • Ke spolupráci s veřejnými a státními úřady.
  • K odpovědi na dotaz nebo poskytnutí informací, které považujeme za nezbytné nebo vhodné.
  • Může se jednat i o úřady mimo zemi vašeho bydliště.
 • Ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.
  • Například při reakci na žádosti a příkazy orgánů činných v trestním řízení nebo při poskytování informací, které považujeme za důležité.
 • Z jiných právních důvodů.
  • K vymáhání našich podmínek;
  • K ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás a/nebo společností, které jsou s námi spojené v koncernu, vás nebo třetích stran.
 • V souvislosti s prodejem nebo obchodní transakcí.
  • Máme oprávněný zájem na zpřístupnění nebo předání vašich osobních údajů třetím stranám v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání (včetně souvislosti s insolvenčním nebo podobným řízením), které se týká našeho podnikání, majetku nebo zásob nebo jejich části.

JINÉ ÚDAJE

„Jiné údaje“ jsou jakékoli údaje, které neumožňují odvodit vaši totožnost a netýkají se přímo vás jako identifikovatelné osoby. Další informace naleznete v naší směrnici týkající se používání souborů cookies a podobných technologií.

Použití a zpřístupnění jiných údajů

Jiné údaje můžeme používat a zveřejňovat za jakýmkoli účelem, s výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy. Pokud jsme podle platných právních předpisů povinni zacházet s jinými údaji jako s osobními údaji, můžeme je používat a zveřejňovat pro stejné účely, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o osobních údajích. V některých případech kombinujeme jiné údaje s osobními údaji. V takovém případě se sloučenými údaji nakládáme jako s osobními údaji po dobu, kdy jsou sloučeny.

BEZPEČNOST

Snažíme se zavést vhodná organizační, technická a administrativní opatření na ochranu osobních údajů v naší společnosti. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost žádného systému pro přenos nebo ukládání dat. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, neprodleně nás informujte, jak je popsáno v části „Kontakt“ níže.

MOŽNOSTI VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše možnosti volby ohledně používání a zveřejňování vašich osobních údajů

Nabízíme vám možnost volby, pokud jde o používání a zveřejňování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Můžete deaktivovat následující:

 1. Dostávat od nás marketingové e-maily. Pokud si již nepřejete dostávat od nás v budoucnu marketingové e-maily, můžete se z odběru odhlásit přímo v e-mailu.
 2. Sdílení vašich osobních údajů se společnostmi, které jsou s námi spojené v koncernu, pro účely jejich přímého marketingu. Pokud si přejete, abychom v budoucnu přestali sdílet vaše osobní údaje se společnostmi, které jsou s námi spojené v koncernu, pro účely jejich přímého marketingu, můžete nám to sdělit e-mailem na adresu privacy@hansgrohe.cz
 3. Sdílení vašich osobních údajů se třetími stranami, které s námi nejsou spojené, pro účely jejich přímého marketingu. Pokud si přejete, abychom v budoucnu přestali sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které s námi nejsou spojené, pro účely jejich přímého marketingu, můžete nám to sdělit e-mailem na privacy@hansgrohe.cz

Budeme se snažit vašemu požadavku / vašim požadavkům vyhovět co nejdříve. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte ze zasílání marketingových e-mailů, můžeme vám i nadále zasílat důležitá administrativní sdělení, ze kterých se nemůžete odhlásit.

Přístup k vašim osobním údajům, jejich změna nebo vymazání

Pokud si přejete požádat o opravu, aktualizaci, odstranění, omezení nebo výmaz osobních údajů nebo o přístup k nim, případně odmítnout nebo ukončit zpracování osobních údajů, nebo pokud si přejete požádat o kopii svých osobních údajů pro předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém máte na tato práva nárok podle platných právních předpisů), můžete nás kontaktovat způsobem popsaným v části „Kontakt“ níže. Vaši žádost zpracujeme v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, další informace o žádostech, které můžete podat podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů CCPA, naleznete v části „Další informace o Kalifornii“. Ve své žádosti prosím jasně uveďte, které osobní údaje chcete změnit, nebo zda si přejete, aby byly vaše osobní údaje z naší databáze vymazány. V zájmu vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem o osobní údaje související s e-mailovou adresou, kterou jste použili k odeslání žádosti, a předtím můžeme potřebovat ověřit vaši totožnost. Budeme se snažit vašemu požadavku vyhovět co nejdříve. Vezměte prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovat pro naše záznamy a/nebo pro dokončení transakcí, které jste zahájili předtím, než jste požádali o změnu nebo odstranění (například pokud provedete nákup nebo se zúčastníte propagační akce, je možné, že poskytnuté osobní údaje budete moci změnit nebo odstranit až po dokončení nákupu nebo propagační akce). Stížnost můžete podat také u orgánu pro ochranu údajů v EU/EHP v zemi nebo regionu vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo v případě údajného porušení platných právních předpisů o ochraně údajů. Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

LHŮTA PRO UKLÁDÁNÍ

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné nebo přípustné s ohledem na účel / účely, pro který byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy.

Kritéria pro stanovení lhůt pro ukládání:

 • Doba, po kterou s vámi trvá obchodní vztah a my vám poskytujeme služby (například po dobu, kdy u nás máte účet nebo používáte služby);
 • Zda máme zákonnou povinnost (například jsme podle určitých předpisů povinni uchovávat záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je můžeme vymazat); nebo
 • Otázka, zda je ukládání nutné s ohledem na naši právní situaci (například v souvislosti s platnými promlčecími lhůtami, postupy nebo regulačními šetřeními).

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na postupy třetích stran, včetně provozovatelů webových stránek nebo služeb, na které služby odkazují, a my za ně neneseme odpovědnost. Odkaz ve službách neznamená, že my nebo naše pobočky podporujeme odkazované stránky nebo služby. Kromě toho nejsme zodpovědní za zásady nebo postupy shromažďování, používání, zveřejňování nebo zabezpečení údajů jiných společností, jako jsou Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM nebo jiní vývojáři aplikací, poskytovatelé aplikací, poskytovatelé platforem sociálních sítí, poskytovatelé operačních systémů, mobilní operátoři nebo výrobci zařízení, a to ani s ohledem na osobní údaje, které sdělíte jiným společnostem prostřednictvím aplikací nebo našich stránek na sociálních sítích nebo v souvislosti s nimi.

REKLAMA TŘETÍCH STRAN

Spolupracujeme s reklamními společnostmi třetích stran, které vám při přístupu ke službám a jiným webovým stránkám nebo online službám zobrazují reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat.

 • Mohou se vám zobrazovat reklamy na základě informací o vašem přístupu ke službám a jiným webovým stránkám nebo online službám na jednom z vašich zařízení a také na základě informací získaných od třetích stran. Tyto společnosti umístí nebo rozpoznají jedinečný soubor cookie ve vašem prohlížeči (také pomocí pixelových tagů). Tyto technologie mohou spolu se shromážděnými údaji o vašem chování při prohlížení používat také k tomu, aby vás rozpoznaly na různých zařízeních, jako je mobilní telefon nebo notebook. Pokud se chcete dozvědět více o této praxi a o tom, jak ji vypnout v počítačových a mobilních prohlížečích na zařízení, které používáte pro přístup k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, přejděte na stránky http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikaci pro vypnutí mobilní aplikace AppChoices si můžete stáhnout na adrese www.aboutads.info/appchoices.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEZLETILÝMI OSOBAMI

Služby nejsou určeny osobám mladším šestnácti (16) let a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 16 let.

Vaše právo požádat o odstranění obsahu

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, jste mladší 18 let a jste registrovaným uživatelem služeb, můžete nás požádat o odstranění obsahu nebo informací, které jste ve službách zveřejnili, a to zasláním e-mailu na adresu privacy@hansgrohe-usa.com v souladu s kalifornským zákoníkem o podnikání a profesích § 22581 „California Business & Professions Code“. Vezměte prosím na vědomí, že vaše žádost nezajišťuje úplné nebo komplexní odstranění obsahu nebo informací, protože například části vašeho obsahu mohly být znovu zveřejněny jiným uživatelem.

PRÁVNÍ OBLAST A PŘESHRANIČNÍ PŘENOS

Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde sídlíme nebo kde zaměstnáváme poskytovatele služeb, a používáním služeb berete na vědomí, že vaše údaje mohou být přenášeny do jiných zemí, než je země vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, kde mohou platit jiné zákony o ochraně údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít k vašim osobním údajům přístup soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích.

DALŠÍ INFORMACE O EHP: Evropská komise shledala úroveň ochrany údajů v některých zemích, které nejsou členy EHP, jako přiměřenou podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí naleznete zde). V případě předávání údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za přiměřené, jsme přijali vhodná opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí a závazná podniková pravidla na ochranu vašich osobních údajů. Pro vysvětlení těchto opatření nás můžete kontaktovat, jak je popsáno v části „Kontakt“ níže.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žádáme vás, abyste nám ve službách ani jejich prostřednictvím neposkytovali nevyžádané citlivé osobní údaje (např. čísla národního pojištění, informace o rasovém nebo etnickém původu, politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, zdravotní, biometrické nebo genetické charakteristiky, informace o trestní minulosti nebo členství v odborech).

EXTERNÍ PLATEBNÍ SLUŽBY

Služby vám mohou nabídnout možnost provádět platby společnosti prostřednictvím externích platebních služeb, u kterých jste si vytvořili vlastní účet. Pokud nám provedete platbu prostřednictvím takové služby, vaše osobní údaje budou shromažďovány těmito třetími stranami, nikoli námi, a budou se na ně vztahovat zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, nikoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nad shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů uvedenými třetími stranami nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí, kdy bylo naposledy revidováno. Změny vstoupí v platnost zveřejněním revidovaného prohlášení o ochraně osobních údajů ve službách.

KONTAKT

Hansgrohe CS sro se sídlem v Dornych 47, 61700 Brno, Czech Rep. odpovídá za shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese

privacy@hansgrohe.cz

nebo

Hansgrohe CS s.r.o
Dornych 47
61700 Brno
Česká republika

Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@hansgrohe.com.

Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte v e-mailech, které nám posíláte, údaje o kreditních kartách ani jiné citlivé informace.

DALŠÍ INFORMACE O KALIFORNII

V souladu s kalifornským zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018 („CCPA“) zde poskytujeme následující dodatečné informace o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme o obyvatelích Kalifornie.

 

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod., showroom: po + st 15:00 – 17:00 hod.