Stav k 03/2019

Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecně

Ochrana osobních údajů má pro společnost Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach a Hansgrohe CS s.r.o.
Sídlo: Brno, Dornych 47, PSČ 617 00 velký význam. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme výlučně (a) na základě a v rámci zákonných oprávnění nebo (b) s vaším zvláštním souhlasem. Níže vás informujeme o našich zákonných oprávněních, pokud není výlučně poukazováno na nezbytnost udělení souhlasu.

Umožnění užívání naší nabídky na webových stránkách

Pokud na našich stránkách otevřete nabídky, pořizujeme a ukládáme krátkodobě následující uživatelské údaje, abychom vám umožnili užívání: znaky pro vaši identifikaci (vaši IP adresu, za určitých okolností uživatelská jména a hesla), údaje k začátku, konci, druhu a rozsahu vašeho využití a rovněž údaje o typu vašeho prohlížeče a operačního systému. Jedná se přitom o technický postup, který je pro zobrazení stránek v internetové síti nezbytný. To samé platí, pokud si prohlížíte obsah našich newsletterů (pokud není zákonem povoleno jinak, jsou naše newslettery zasílány pouze na vaše přání a s vaším výslovným souhlasem).

Vaše osobní údaje, které dobrovolně poskytujete

Kontaktní formuláře, e-mail a poštovní korespondence
Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo jiným druhem poštovního styku dobrovolně sdělíte osobní údaje jako jméno, titul, e-mail nebo poštovní adresu, telefonní číslo, osobní informace atd., uložíme tyto údaje za účelem realizace aktuálně poptávané služby (např. zaslání požadovaných informací, zodpovězení technických nebo jiných otázek, reakce na vaši zpětnou vazbu na webové stránky).

Formulář pro uchazeče
Pomocí formuláře pro uchazeče se na našich webových stránkách můžete ucházet o činnosti (např. zaměstnání, závěrečnou práci, vzdělávání) u některého z podniků v rámci koncernu Hansgrohe v příslušné zemi. Osobní údaje (včetně příloh s dokumenty), které nám takto prostřednictvím formuláře poskytnete, předáme dále podniku v příslušné zemi, který danou volnou pozici vypsal. Tento postup se provádí výhradně za účelem zpracování žádosti o pracovní místo. Jakmile vaše osobní údaje předáme dále, ihned je smažeme. Podnik, který volnou pozici vypsal, smaže tyto údaje nejpozději šest měsíců po ukončení náborového procesu. Toto platí vždy za předpokladu, že nevzniká žádná zákonná povinnost dalšího uchovávání údajů.

Vyhledávač polohy prodejce
Prostřednictvím vyhledávače prodejců můžete přes naši webovou stránku směrovat žádost na vámi vyhledaného prodejce. Údaje, které jste zadali, neprověřujeme, ale bezprostředně předáme vaši žádost prodejci, který pak obdrží vámi zadané údaje, včetně vašich osobních údajů. Tyto údaje po předání smažeme, pokud jste se nechtěli účastnit ohodnocení prodejce a pokud nejsme povinni ze zákona dále údaje uchovávat.

Další doporučení prodejce
Využijete-li naši funkci „další doporučení prodejce“, uložíme e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a jména, která zadáte v poli odesílatel a příjemce, a rovněž případně vámi zadané informace, které jsou nutné pro předání zprávy. Po zaslání e-mailu všechny osobní údaje ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

E-přání
Využijete-li naši funkci e-přání, uchováváme pro další předání zprávy e-mailové adresy a jména, která jste zadali pro odesílatele a příjemce, a rovněž vámi zadanou zprávu a vaši IP adresu. Po zaslání e-mailu všechny osobní údaje ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Newsletter / e-mailový marketing
Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, budete pravidelně dostávat informace o společnosti Hansgrohe a značkách hansgrohe a AXOR. To zahrnuje informace o produktech, příběhy na pozadí, soutěže, sponzorování atd. Své preference můžete vybrat v přihlašovacím formuláři. Pro proces registrace používáme dvojité přihlášení. Jakmile se přihlásíte prostřednictvím formuláře, obdržíte od nás e-mail s odkazem. Kliknutím na něj potvrdíte, že jste oprávněným vlastníkem e-mailové adresy a chcete v budoucnu dostávat zpravodaje od společnosti Hansgrohe. Po potvrzení budete dostávat zpravodaje od společností Hansgrohe a jejích značek hansgrohe a AXOR. Z těchto marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li to provést, klikněte na odkaz „Odhlásit se z odběru“, který najdete v každém zpravodaji. Obsah zobrazený ve zpravodaji může být přizpůsoben vašim zájmům. Přizpůsobení je založeno na informacích, které s námi sdílíte. Pokud byste chtěli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@hansgrohe.cz.

Používání osobních údajů
Používání osobních údajů pro reklamní účely se provádí bez vašeho výslovného svolení pouze v úzkých hranicích zákonného oprávnění. Bez vašeho výslovného svolení nedochází k žádnému reklamnímu oslovování prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Na základě a v rámci zákonného oprávnění zpracováváme a používáme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v požadované míře (1) pro účely propagace vlastních nabídek nebo (2) sdělujeme tato data podnikům koncernu Hansgrohe pro jejich reklamu: příslušnost ke skupině osob (například zákazník nebo zájemce o společnost Hansgrohe), jméno, titul, akademický titul, profesní, oborové nebo obchodní označení, adresu, e-mail (ne ovšem telefon) a rok narození. Pro propagaci vlastních nabídek uchováváme a používáme vedle těchto údajů případně další údaje, které jsme shromáždili zákonným způsobem. Pokud předáváme výše uvedené údaje pro účely reklamy podnikům, které jsou s námi spojené v koncernu, jsou tyto podniky ze zákona povinny upozornit vás na to, že tyto údaje obdržely od nás (odkaz na reklamních materiálech apod.). Informace o původu a příjemci údajů uchováváme v tomto případě po dobu dvou let. Používání svých osobních údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv odmítnout. 

Informace o uživatelském chování

Protože bychom chtěli naše nabídky a naši reklamu optimálně přizpůsobit potřebám zákazníků, potřebujeme informace o všeobecném uživatelském chování zákazníka. Proto sestavujeme z uživatelských dat, která povoleným způsobem pořizujeme, abychom vám umožnili používání našich webových stránek, s použitím pseudonymů uživatelské profily. To znamená, že veškeré údaje v uživatelských datech, které by mohly umožnit zpětnou vazbu na vaši osobu (např. IP adresa, uživatelské jméno, hesla) nahradíme abstraktním znakem. Spojování uživatelských profilů s údaji o vaší osobě nebo využití pro jiné účely nenastává. Použití vašich osobních údajů pro sestavování uživatelských profilů může kdykoli odmítnout.

Tato stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek poskytovanou společností Google Inc („Google“). Google Analytics využívá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašeho používání této internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této stránky jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymní IP na této internetové stránce bude však vaše IP-adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie či jiných zemí, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP-adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. Na základě žádosti provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránky, k vytvoření hlášení o aktivitách na internetové stránce a k realizaci dalších služeb pro provozovatele stránky, které souvisí s používáním stránky a internetu. IP-adresa, která je v rámci Google Analytics odeslána prostřednictvím vašeho prohlížeče, nebude společností Google sloučena s jinými údaji. Ukládání souboru cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit záznamu údajů vygenerovaných souborem cookie a údajů souvisejících s vaším používáním internetové stránky (včetně vaší IP-adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujte plug-in, který naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vzhledem k probíhající debatě o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli upozornit na to, že tato internetová stránka využívá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, takže IP adresy se dále zpracovávají jen ve zkrácené podobě, aby byla vyloučena možnost přímé identifikace osob.

Kromě toho používáme Google Analytics k vyhodnocování údajů z AdWords a cookie DoubleClick pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete tento postup deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na http://www.google.de/intl/de/policies/.

Na některých našich webových stránkách jsme zřídili nástroj „tynt“. Pokud je z těchto webových stránek integrován do e-mailů nebo na sociální sítě (např. Facebook) obsah pomocí funkce „copy – paste“ (kopírovat a vložit), připojí tento nástroj odkaz na příslušnou webovou stránku a sdělí nám, na kterou webovou stránku se prostřednictvím kopírování a vložení přistupuje. Tato informace se získává na čistě anonymizovaném základě. Hansgrohe nikdy nevidí, kdo a s kým si příslušný obsah vyměnil. Podrobnější informace o tomto nástroji naleznete na www.tynt.com.

Přístup k paměti vašeho koncového zařízení (použití cookies)

Bez vašeho předchozího souhlasu používáme technologie cookies pouze k tomu, abychom vám umožnili využívat naše webové stránky. Cookies jsou textové soubory obsahující informace mimo jiné pro identifikaci uživatelů, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky. Jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, odkud se vyvolávají. Při těchto procesech nepořizujeme a neuchováváme bez vašeho předchozího výslovného souhlasu žádné osobní údaje a zejména zkracujeme vaši IP adresu, takže není možné vyvodit žádný vztah k vaší osobě. Kromě toho pořizujeme a uchováváme pouze údaje o vámi vybraných volbách (např. jazykové verze, lokální stránky, nabídky v rámci B2B nebo B2C), ID výrobku z informací nebo centra pro stažení, četnosti a době trvání vašich návštěv stránek atd. V nastavení svého prohlížeče můžete kdykoliv nastavit, pokud byste nechtěli cookies ukládat nebo pokud byste chtěli vymazat data, která jsou uložena ve vašem koncovém zařízení. Pokud bychom chtěli použít cookies k optimalizaci našich nabídek a reklamy orientované na potřeby, obstaráme si předem váš souhlas.

Online reklama založená na používání

Pomocí online reklamy založené na používání (tzv. remarketingu/targetingu) vás můžeme při marketingových aktivitách anonymizovaně identifikovat a přiřadit k cílové skupině, abychom vám mohli zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Při vaší návštěvě naší webové stránky se za tímto účelem uloží ve vašem počítači soubor cookie. Pomocí něj získáváme informace o vašich aktivitách na webových stránkách, které navštěvujete (např. reklamní bannery, na které kliknete, podstránky, chování při prohlížení stránek atd.). Na základě těchto údajů vytvoříme pod pseudonymem uživatelský profil. Tento uživatelský profil neumožňuje zjistit vaši osobu a identitu.
V závislosti na vašich zájmech lze pak při vašich návštěvách webových stránek jiných poskytovatelů cíleně použít reklamu, která je pro vás zajímavá. Svůj souhlas s tímto postupem můžete samozřejmě kdykoli s účinností do budoucna odvolat v nastavení svého prohlížeče pomocí deaktivace cookies. 

Externí poskytovatelé služeb

Při shromažďování a používání osobních údajů nás částečně podporují vybraní poskytovatelé služeb, kteří se smlouvou s námi zavazují k jednání přísně podle našich instrukcí a které před zahájením jejich činnosti i následně pravidelně kontrolujeme.

Vymazání dat

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů není určeno jinak, vymažeme vaše osobní údaje nejpozději tři měsíce po zániku účelu jejich uložení, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Úspornost při shromažďování osobních údajů

Osobní údaje ukládáme v souladu se zásadami úspornosti a vyhnutí se nadbytečnému shromažďování údajů, tedy jen po tak dlouhou dobu, která je nutná nebo zákonem předepsaná (zákonná lhůta pro ukládání). Pokud zanikne účel získaných informací nebo lhůta pro ukládání uplyne, údaje zablokujeme nebo vymažeme.

Vaše práva na informace, opravu, blokování, výmaz a vznesení námitky

Máte právo na informace o údajích uložených o vaší osobě a rovněž právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Výjimky: Jedná se o předepsané ukládání údajů za účelem realizace obchodu nebo údaje podléhají zákonné lhůtě pro ukládání.

Souhlas, který jste udělili pro získávání, zpracovávání a používání osobních údajů, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Obraťte se prosím za tímto účelem na e-mailovou adresu privacy@hansgrohe.com.

V případě dalších dotazů ohledně ochrany osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů jsme vám ochotně k dispozici. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese privacy@hansgrohe.com nebo na kontaktních údajích uvedených v tiráži.

Aby bylo možné kdykoli zohlednit blokování údajů, je nutné zachovat údaje v zablokovaném souboru pro účely kontroly. Pokud neexistuje žádná zákonná povinnost archivace údajů, můžete požadovat i výmaz údajů. V opačném případě údaje zablokujeme, budete-li si to přát.

Vaše práva a kontaktní partner

Mimo citovaná práva můžete kdykoli požadovat informaci o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, a rovněž opravu, případně vymazání chybných údajů. Své námitky, otázky, žádosti o informace a výmaz, stížnosti apod. směřujte prosím na:

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
Ingo Lorenz 
Auestr. 5-9 
77761 Schiltach

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod.