Water drops.
Právní oznámení k datu: leden 2022

Právní informace

Pro tuto webovou stránku společnosti Hansgrohe CS platí následující pravidla užívání, která si prosím pozorně pročtěte před použitím naší webové stránky. Použitím naší stránky prohlašujete, že jste srozuměni s pravidly užívání.

Úplnost a správnost našich informací

Snažíme se, aby tyto webové stránky byly v aktuálním stavu a obsahovaly co možná nejsprávnější a nejkompletnější informace. Neneseme žádnou odpovědnost za aktuálnost informací nebo jejich správnost, úplnost nebo vhodnost z hlediska určitých účelů použití.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv zkrátit obsahy a přesunout je do jiných tématických sekcí, přechodně je zablokovat a/nebo je definitivně vymazat.

Dostupnost našich služeb

Naše webové stránky mají pouze všeobecně informovat o našich službách. Neumožňují vznik právního nároku na konkrétní služby ani na jejich úplnou, plynulou a nepřetržitou dostupnost. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé části informací na našich webových stránkách se mohou vztahovat k produktům, sortimentu či službám, které nejsou v určitých zemích dostupné. S dotazy na dostupnost produktů či služeb ve své zemi se prosím obracejte na svého místního distribučního partnera společnosti Hansgrohe.

Obsah třetích stran 

Následující obsahy nepocházejí od nás a neodrážejí náš názor, takže za ně nepřebíráme žádné záruky nebo odpovědnost:

  • Příspěvky v diskusních fórech vytvořených uživateli, nikoli námi. Nekontrolujeme zákonnost či přesnost obsahu vyvěšeného uživateli, jako jsou názory, rady, vysvětlení, nabídky či jiné informace. Na našich diskusních fórech nesmějí být uveřejňována protiprávní, hanlivá, pomlouvačná a urážlivá prohlášení. Uživatel nás chrání před veškerými nároky třetích stran vyplývajícími z takového jeho užití našich webových stránek, které představuje porušení těchto podmínek použití. 
  • Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy stránek, na které odkazujeme.
  • Nepřejímáme žádnou právní odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost informací o našich specializovaných prodejcích ve vyhledávání specializovaných prodejců.
    Tento obsah nemonitorujeme ani nehledáme okolnosti ukazující na protiprávní činnost. Zjistíme-li jakékoli porušení podmínek, předmětné informace ihned vymažeme.

Příslušné zákony a soudní působnost

Na tyto webové stránky se vztahují zákony České republiky. Soudní působnost a místo plnění se řídí dle sídla naší společnosti, tj.Brno,
Česká republika.

                                                                   

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod., showroom: po + st 15:00 – 17:00 hod.