Práva z průmyslového vlastnictví, stav k datu: duben 2013

Práva z průmyslového vlastnictví

Následující text se týká práv z průmyslového vlastnictví a autorských práv vztahujících se k obsahu webových stránek společnosti Hansgrohe CS s.r.o:

Veškeré obrázky, grafiky, texty a další obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem, registrovanými ochrannými známkami nebo jinými právy z průmyslového vlastnictví. Kopírování, publikace, zpracování nebo jiné využití v elektronických či tištěných médiích, na jiných webových stránkách nebo jinými způsoby, pro soukromé či komerční účely, je podmíněno naším předchozím písemným souhlasem, na který ovšem nevzniká žádný právní nárok.

Usilujeme o dodržování práv z průmyslového vlastnictví a autorských práv u obrázků, grafik, souborů, textů a dalšího obsahu použitého na těchto webových stránkách ve všech publikacích. 

Veškerá práva z průmyslového vlastnictví a autorská práva, uvedená či neuvedená na našich webových stránkách, nabytá námi nebo, v některých případech, třetími stranami, plně podléhají předpisům příslušného národního a mezinárodního práva a zákonům a právním nárokům registrovaných či neregistrovaných držitelů práv. Ze skutečnosti, zda práva z průmyslového vlastnictví a autorská práva držená námi nebo třetími stranami jsou či nejsou uvedena, nelze vyvozovat, že taková práva neexistují. 

Autorská práva k některým fotografiím publikovaným na těchto webových stránkách drží zejména mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs - www.fotolia.de.

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod., showroom: po + st 15:00 – 17:00 hod.