Odpovědnost za škodu, stav k datu: březen 2012

Odpovědnost za škodu

Pro odpovědnost společnosti Hansgrohe CS s.r.o. za způsobenou škodu platí bez ohledu na právní podstatu škodní události následující:

  1. Naše odpovědnost za škody, které jsme úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobili my nebo některý z našich zástupců či právních nástupců, je neomezená. Naše odpovědnost za škody vyplývající z úmrtí, fyzického zranění nebo poškození zdraví, způsobené námi nebo některým z našich zástupců či právních nástupců, včetně případů nevědomé nedbalosti, je taktéž neomezená.
  2. V případech drobné nedbalosti neseme odpovědnost pouze tehdy, dojde-li k porušení takové povinnosti, bez níž nelze smlouvu správně provést, a v níž uživatel tudíž věří nebo může věřit (základní smluvní povinnost). Dojde-li k porušení základních smluvních povinností, a za předpokladu, že neplatí případy uvedené v ustanovení 1, je odpovědnost za škodu omezena na takové škody, u nichž lze očekávat, že nastanou v rámci používání našich webových stránek.
  3. Omezení odpovědnosti za škodu a výluky z této odpovědnosti neplatí, pokud bychom podvodně zatajili pochybení, poskytli záruku stavu daného předmětu nebo pokud neseme odpovědnost podle závazných právních předpisů jako například zákonů o odpovědnosti za vadu výrobků.
  4. V ostatních případech se odpovědnost vylučuje.
  5. Nárok zákazníka na náhradu vynaložených výdajů vedle nároku na náhradu škody zůstává nedotčen.
Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod., showroom: po + st 15:00 – 17:00 hod.